2000-talets spark!
Välkommen till Ljusdalssparken

2000-talets spark!
Sparken som passar alla generationer och åldrar.

Jukkassparken blev med förfrågan från IS-Hotellet i jukkasjärvi och har med framgång använts av Is-Hotellet i JukkasJärvi.

En ökad efterfrågan på denna sparktyp har gjort att vi från och med säsongen 1999, tillverkar den i full skala och säljer den även till Järn/Sporthandeln.

| | | |
Design: Lasseca.